ВІТАЄМО НА САЙТІ ПОДІЛЬСЬКОГО ЦЕНТРУ ІНОЗЕМНИХ МОВ

На нашому сайті Ви можете подати заявку на навчання, давши кілька відповідей:

Заявка на навчання

Також Ви маєте змогу пройти онлайн тест задля оцінки своїх знань.

Пройти онлайн тест

Наша адреса: м. Вінниця, вул. А. Янгеля, 59, каб. 107 або 407.
Тел./Факс: (0432) 53-72-94.
Моб. тел.: (063) 110-66-03, (096) 407-07-59, (093) 858-53-87.
E-mail: pflc.vn.ua@gmail.com

Подільський центр іноземних мов «PFLC» запрошує на навчання дітей шкільного віку та дорослих!

Подільський центр іноземних мов «PFLC» пропонує широкий спектр освітніх та консультаційних послуг:

Інформація про навчальний центр:

- Підготовка до складання міжнародних тестів з англійської, німецької та польської мов.
- Надання інформаційних послуг з обрання країни навчання та освітнього закладу.
- Мовна підготовка відбувається за вимогами закордонних навчальних закладів.
- Тривалість навчання та програма опанування мови залежить від інтенсивності занять.
- Надання юридичного супроводу під час оформлення документів до вступу в закордонні навчальні заклади.
- Підготовка до ЗНО проводиться як у груповій, так і в індивідуальній формі.
- Під час формування груп слухачів застосовується диференційний підхід з метою більш ефективної роботи з учнями, які мають різний рівень знань з іноземної мови.
- Під час підготовки до ЗНО застосовуються ефективні методики роботи з тестовими завданнями, що дозволяє учням протягом навчання пройти декілька пробних тестів та опанувати навчальний матеріал в оптимальні терміни.
- Навчання проводиться як у групах (до 8 чол.), так і індивідуально.
- Під час формування груп проводиться тест із визначення базового рівня знань слухача з іноземної мови, від чого залежить тривалість навчання.
- Пропонуються додаткові консультаційні заняття з граматики, читання, аудіювання та розмовної практики.
- На заняттях із дітьми різного шкільного віку панує невимушена атмосфера.
- Спілкування здійснюється іноземною мовою.
- На заняттях застосовуються найсучасніші комунікативні методики.
У зв’язку з вимогами Міністерства освіти і науки України щодо обов’язкової публікації наукових статей у міжнародних фахових наукових збірниках, які мають необхідний індекс цитування (Scopus, Web of Science, РИНЦ тощо), центр «PFLC» пропонує послуги з якісного перекладу статей, монографій, авторефератів та ін. Вартість перекладу визначається кількістю друкованих знаків або друкованих аркушів.
- Експрес підготовка до спілкування іноземною мовою на початковому й побутовому рівні. Підготовка до спілкування іноземною мовою на рівні, достатньому для ділового спілкування (від 3-х міс.). Корпоративне навчання у формі бізнес-курсу для тих, хто працює в галузі менеджменту й торгівлі.
- Підготовка до складання тесту:
  • з німецької мови Goethe-Unstitut з метою виїзду на постійне місце проживання;
  • з англійської мови TOEFL, IELTS
- Підготовка у центрі дає можливість досконало вивчити українську мову, а також успішно здати ЗНО.
- За змістом курс підготовки буде охоплювати теоретичні та практичні матеріали основних розділів сучасної української літературної мови: фонетику, орфоепію, морфеміку, орфографію, лексику, фразеологію, морфологію, синтаксис, пунктуацію, стилістику, культуру мови, лінгвістику тексту.
- Теоретичні матеріали до кожного заняття будуть закріплюватися системою тренувально-контрольних вправ, різними за функціональним призначенням завданнями, а також тестами, що будуть виявляти рівень засвоєння, осмислення знань.
- Особливу увагу буде приділено творчим завданням, де слухачі навчатимуться формулюванню думок, їх стислому та послідовному викладу.
- Найголовніше: здобувши у навчальному процесі досвід роботи з тестами, виробивши культуру мислення, випускники шкіл значно легше долатимуть етап зовнішнього тестування, абітурієнти – письмового тестового випробування, від успішності подолання яких залежатиме їхнє майбутнє.
- Розвиток лінгвістичного світогляду.
- Розвиток навичок вільного, комунікативно виправданого використання мовних засобів у різних формах і сферах мовлення.
- Формулювання думок, їх стислого та послідовного викладу.
- Орфографічна та пунктуаційна грамотність.

 

Додаткова інформація:

  • Центр «PFLC» пропонує вам високопрофесійний та досвідчений колектив викладачів, які мають відповідні дипломи й міжнародні сертифікати про освіту.
  • Застосовуємо індивідуальний підхід до кожного слухача.
  • Протягом навчання на будь-якому з обраного вами курсу здійснюється постійний контроль знань, тематичні та пробні фінальні тестування.
  • Тривалість курсу залежить від кількості занять на тиждень. Мінімальний курс розрахований на 2 заняття по 1,5 год. на тиждень. Заняття проводяться кожного дня, крім неділі.
  • У центрі «PFLC» також працює розмовний клуб.
  • Пропонуються знижки для слухачів із однієї родини, а також для тих, хто є слухачем курсів більше 1 року або вивчає декілька мов.

 

Будь-яку інформацію щодо навчання в центрі «PFLC» ви можете отримати, звернувшись безпосередньо за адресою:

м. Вінниця, вул. Академіка Янгеля, 59, кімн. 107 або 407.

Телефон/Факс (адміністратор) : (0432) 53-72-94.
Мобільні телефони: (063) 110-66-03, (096) 407-07-59, (093) 858-53-87.

E-mail: pflc.vn.ua@gmail.com

або за допомогою Електронної заяви.